Elrato
Kontaktandmedeeenru
Otsi:
Me kontrollime ja mõõdame Teid ära
TootedTeenusedEttevõttestPartneridUudisedReferentsidKliendile
  
Teenused 

AS Elrato struktuuri kuuluvad Kontrolliosakond ja Mõõtelabor, millised osutavad elektripaigaldiste tehnilise auditeerimise ja mõõtmisteenuseid kõigile huvilistele.


Elektripaigaldiste tehniline auditeerimine

 AS Elrato Kontrolliosakond on sõltumatu C-tüüpi inspekteerimisasutus.

Kontrolliosakond teostab 1., 2. ja 3. liigi kuni ja üle 1000 V elektripaigaldistele:
· kasutuselevõtueelset tehnilist auditeerimist,
· korralist tehnilist auditeerimist ja
· erakorralist tehnilist auditeerimist.

Elektri- ja valgusmõõtmised

AS Elrato Mõõtelabor on sõltumatu akrediteeritud labor. Labor omab pikaajalisi kogemusi, aastast 1958.

Mõõtelabor teostab kuni 1000 V elektripaigaldistes järgmisi mõõtmisi ja kontrolle:
· isolatsioonitakistuse mõõtmine;
· kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll vooluga 0,2 A ja 10 A;
· potentsiaaliühtlustusjuhtide takistuse mõõtmine;
· rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine;
· rikkevoolukaitseseadmete kontroll;
· maandustakistuse ja pinnase eritakistuse mõõtmine;
· valgustatuse mõõtmine;
· pingeteim.

Konfidentsiaalsus

Elrato AS Kontrolliosakond ja Mõõtelabor kinnitavad, et hoiavad auditi ja mõõtmistööde käigus ja objekti kohta ka kolmandatelt isikutelt saadud teabe konfidentsiaalsena ning ei avalikusta seda kolmandatele osalpooltele ilma Taotleja loata. Välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel, Eesti Akrediteerimiskeskusele või kui Taotleja on ise teavet avalikustanud. Avaldamise juhtumi tekkimisel teavitatakse sellest eelnevalt Taotlejat, va kui see on seadusega keelatud.